Informacje dla autorów

Księga abstraktów

Każdy z autorów powinien przygotować abstrakt do księgi abstraktów zatytułowanej „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”.

Wytyczne do abstraktu w formacie DOCX.

Materiał do publikacji (artykuł)

Artykuł można przygotować w języku polskim lub angielskim. Rada Naukowa konferencji po zapoznaniu się z przesłanymi artykułami, po uzyskaniu recenzji i analizie tematyki artykułów podejmie decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji w:

  • „Zeszytach Naukowych Akademii Sztuki Wojennej”, 8 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. polskim i angielskim.
  • „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series” , 11 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. angielskim.
  • Recenzowanej monografii naukowej „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”, 5 pkt, rozdział w monografii.

Uwzględniając różnorodność wymagań edytorskich, odmienne oświadczenia (w niektórych przypadkach konieczność dostarczenia dalszej dokumentacji), Rada Naukowa Konferencji po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji np. w „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series” zwróci się do autora/ów artykułu z prośbą o dostosowanie artykułu do konkretnych wytycznych edytorskich i przesłanie np. oświadczenia autora, udzielając w tym zakresie również niezbędnej pomocy.

Wymogi edytorskie wskazane na stronie konferencji dotyczą rozdziału w monografii „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”. Jeżeli artykuł zostanie zakwalifikowany jako rozdział w tej monografii, wówczas autorzy nie będą musieli dostarczać dodatkowych dokumentów i edytować ponownie pracy (przy założeniu, że edycja została dokonana w oparciu o przesłane wymogi).

Wymogi dotyczące przygotowania materiału do publikacji (artykułu) w formacie DOC.

Wzór materiału do publikacji (artykułu) w formacie DOCX