Publikacje

Informacja dla uczestników poprzedniej edycji konferencji Public Management 2017:

Z uwagi na złożony proces redakcyjny obejmujący dużą liczbę artykułów uczestników konferencji Public Management 2017, uprzejmie informujemy, że artykuły zakwalifikowane do Kwartalnika Naukowego Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej ukażą się pod koniec roku 2018 lub na początku roku 2019 (będzie to publikacja za rok 2018).

Referaty, w zależności od tematyki i opinii recenzentów zostaną opublikowane w:

„Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej”, 8 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. polskim i angielskim.
„Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series” , 11 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. angielskim.  
Recenzowana monografia naukowa „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”, 5 pkt, rozdział monografii.  
Księga abstraktów „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”.