Opłaty

  • udział w konferencji z publikacją – 850 zł,
  • udział w konferencji bez publikacji – 550 zł,
  • udział w konferencji dla doktorantów i pracowników ASzWoj – 550 zł,
  • udział w konferencji dla studentów – 250 zł,
  • publikacja bez udziału w konferencji – 500 zł.

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji obejmuje: zakwaterowanie w hotelu, nocleg z 15 na 16 listopada 2018 r. (miejsce konferencji zostanie wskazane po zakończeniu procedury przetargowej), wyżywienie, publikację oraz udział w imprezach towarzyszących.

Dane do przelewu

Tytuł przelewu: PM2018 [Imię i Nazwisko]

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Bank Pekao SA X Oddział Warszawa
71 1240 6074 1111 0010 4302 4446