Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

 • płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej;

Członkowie Rady Naukowej

 • płk prof. dr hab. Marek WRZOSEK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • prof. dr hab. Stanisław TKACZYK – Politechnika Warszawska;
 • prof. dr hab. Maciej URBANIAK – Uniwersytet Łódzki;
 • dr hab. Konrad RACZKOWSKI, prof. nadzw. – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie;
 • dr hab. Włodzimierz SROKA, prof. nadzw. – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 • dr hab. Marek WALANCIK, prof. nadzw. – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 • płk dr hab. inż. Tomasz SMAL, prof. nadzw. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • dr hab. inż. Radosław WOLNIAK, prof. nadzw. – Politechnika Śląska;
 • kmdr dr hab. Jarosław TESKA – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • dr hab. Justyna GÓRNA, prof. nadzw. – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • dr hab. Barbara HADRYJAŃSKA, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 • płk dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. nadzw. – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 • dr hab. Jakub BRDULAK, prof. nadzw. – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • dr hab. Krzysztof JAROSIŃSKI, prof. nadzw. – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • dr hab. Marcin ŚLĘZAK, prof. nzw. – Instytut Transportu Samochodowego;
 • dr hab. Andrzej ŚWIDERSKI, prof. nadzw. – Instytut Transportu Samochodowego;
 • mł. insp. dr Krzysztof ŁOJEK – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
 • płk dr Andrzej KOWALSKI – Komendant Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie;
 • prof. Dr. Elvira KUHN – Hochschule Trier, Germany;
 • prof. Vilma ATKOČIŪNIENĖ – Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Lithuania;
 • prof. Jan ŽUKOVSKIS – Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Lithuania;
 • prof. Jonas CESNA – Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Lithuania;
 • prof. Irina YATSKIV (JACKIVA) – Transport and Telecommunication Institute, Latvia;
 • prof. dr. Nikolay GEORGIEV – Todor Kableshkov Higher School of Transport, Bulgaria;
 • prof. Boriss MISNEVS – Transport and Telecommunication Institute, Latvia;
 • prof. Snežana BILIĆ – International Balkan University, Republic of Macedonia;
 • dr Jose Eduardo Simon ONIEVA – Universidad De Almería, Spain;
 • dr Tuncer Can – Istanbul University, Turkey;
 • dr Irfan SIMSEK – Istanbul University, Turkey;
 • prof. dr hab. Paweł CIEŚLAR – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • prof. dr hab. Józef JANCZAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • prof. dr hab. Stanisław SIRKO – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • prof. dr hab. Adam TOMASZEWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • prof. dr hab. Bogdan SZULC – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL – prof. nadzw. – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr hab. Inż. Tomasz JAŁOWIEC, prof. nadzw. – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • dr hab. Telesfor Marek MARKIEWICZ, prof. nadzw. – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • dr hab. Zdzisław ŚLIWA – Baltic Defense College
 • Constantinos C. Karamatsoukis, Assistant Professor Department of Military Sciences – Hellenic Military Academy.