Organizatorzy

Organizatorem VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PUBLICMANAGEMENT 2018 – „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa” jest Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  • dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

  • dr Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA
  • dr Izabela HORZELA
  • dr Marlena NIEMIEC
  • dr Agnieszka WILCZYŃSKA-STRAWA
  • mgr Weronika KUKLA
  • mgr Marta PAWELCZYK
  • mgr Katarzyna ZAWIERUCHA