Obszary tematyczne

Obszar zarządzanie:

 1. Planowanie strategiczne, dobre praktyki sektora publicznego, prywatnego i non-profit.
 2. Obronność i bezpieczeństwo a zarządzanie publiczne.
 3. Determinanty sprawności funkcjonowania organizacji sektora publicznego, prywatnego i non-profit.
 4. Zarządzanie organizacjami wobec nowych wyzwań i zagrożeń.
 5. Innowacyjność sektora publicznego.
 6. Międzysektorowa współpraca dla skutecznego zarządzania.
 7. Budowanie skutecznych relacji z interesariuszami.
 8. Orientacja procesowa i nowe metody i techniki w zarządzaniu i dowodzeniu.
 9. Współpraca na rzecz rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa w ramach Państw Trójmorza i Unii Europejskiej.
 10. Zarządzanie rozwojem terytorialnym i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie bezpieczeństwa i obronności.

Obszar obronność:

 1. Siły zbrojne w systemach bezpieczeństwa państw – teoria i praktyka.
 2. Wyzwania modernizacyjne dla Sił Zbrojnych RP – priorytety, dowiązanie do zidentyfikowanych i przyszłych zagrożeń.
 3. Outsourcing logistyczny w siłach zbrojnych – teoria i praktyka.
 4. Rola sektora pozamilitarnego w kształtowaniu obronności państwa.
 5. Ekonomiczno-społeczne aspekty obronności państwa.

Obszar bezpieczeństwo:

 1. Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski i Europy – podmioty, infrastruktura, zadania, organizacja i zagrożenia.
 2. Przemysł obronny jako kluczowy element bezpieczeństwa państwa.
 3. Potencjał ochronny służb mundurowych w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego i ochrony.
 4. Media w systemach bezpieczeństwa narodowego państw – teoria i praktyka.
 5. Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności.