Kontakt

Komitet organizacyjny

PUBLICMANAGEMENT 2020
public.management@wp.pl
Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
www.akademia.mil.pl
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa